Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại Trung Tâm Giống Cây Trồng

Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Trung Tâm Giống Cây Trồng là gì?

Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là những điều khoản quy định chung áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đăng bán bởi Trung Tâm Giống Cây Trồng từ Trung tâm Giống Cây trồng Công nghệ cao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Trung Tâm Giống Cây Trồng được thông báo ở đâu?

Thông báo trực tuyến tại Mục Điều khoản sử dụng cụ thể: Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tại Trung Tâm Giống Cây Trồng

Thông báo trên hóa đơn mua bán được lập bởi bởi Trung Tâm Giống Cây Trồng từ Trung tâm Giống Cây trồng Công nghệ cao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam với người mua.

Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Trung Tâm Giống Cây Trồng khi nào thì có hiệu lực?

Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Trung Tâm Giống Cây Trồng chỉ có hiệu lực khi Hóa đơn được lập, có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Kế toán, Thủ quỹ và Người lập phiếu.

Trong trường hợp, việc mua bán không được lập hóa đơn, hoặc có hóa đơn nhưng không có thông tin quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thì quy định này chỉ mang tính chất tham khảo và không có hiệu lực thực tế.

Quy định về hàng hóa, dịch vụ của Trung Tâm Giống Cây Trồng khi nào thì không có hiệu lực?

  • Người mua làm mất hóa đơn
  • Hóa đơn không hợp lệ: không có đầy đủ chữ ký của Kế toán, Thủ quỹ và Người lập phiếu
  • Hóa đơn (phiếu thu) có giá trị trong vòng 45 ngày*, kể từ ngày lập phiếu: qua 45 ngày, phiếu thu hết giá trị, mọi khiếu nại về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Trung Tâm Giống Cây Trồng được miễn trừ.

* 45 ngày liên tục tính từ ngày lập phiếu

Khi cần phản hồi, khiếu nại về Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Trung Tâm Giống Cây Trồng thì liên hệ như thế nào?

Hotline nhận phản hồi, khiếu nại: 0978073003 gặp Trung Tâm Giống Cây Trồng

Email nhận phản hồi, khiếu nại:

Trực tiếp đến địa chỉ văn phòng công ty tại: Khu 31ha, Ngõ 237, Đường Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội để phản hồi và khiếu nại (Lưu ý: trước khi đến, quý khách vui lòng gọi điện trước để Trung Tâm Giống Cây Trồng lên lịch gặp và giải quyết).

Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Trung Tâm Giống Cây Trồng được tiếp nhận và xử lý như thế nào?

Trong giờ làm việc của Trung Tâm Giống Cây Trồng như sau:

[ Thời gian hoạt động ]

Ngoài thời gian trên, nếu quý khách muốn phản hồi, khiếu nại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, vui lòng gửi thông tin qua email, nhân viên kinh doanh của Trung Tâm Giống Cây Trồng sẽ tiếp nhận và xử lý trong thời gian làm việc sớm nhất có thể.

Trung Tâm Giống Cây Trồng
Email: