Điều khoản sử dụng tại Trung Tâm Giống Cây Trồng

Chào mừng bạn đến với website TrungTamGiongCayTrong.vipnhanh.com (sau đây gọi là "Trung Tâm Giống Cây Trồng" hoặc "chúng tôi").

TrungTamGiongCayTrong.vipnhanh.com là chuyên trang thông tin tạo lập bởi Trung Tâm Giống Cây Trồng từ Trung tâm Giống Cây trồng Công nghệ cao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng, vào bất cứ lúc nào.

Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Hướng dẫn sử dụng web

Khi vào web của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 15 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây.

2. Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các hình ảnh, video đều là thuộc sở hữu tài sản của chúng tôi. 

 

 

3. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến TrungTamGiongCayTrong.vipnhanh.com hoặc các quy định tại Điều khoản sử dụng này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo pháp luật quy định.

Rất mong sự hợp tác của quý khách!

Trung Tâm Giống Cây Trồng
Email: